ΜΑΓΕΙΡΑΣ – ΚΡΗΤΗ

Sezon Work
Job Overview

Ζητείται Α’ Μάγειρας σε οργανωμένο εστιατόριο στην Κρήτη, περιοχή Χερσονήσου για εργασία σεζόν τέλη Απριλίου με τέλη Οκτωβρίου. Μεσογειακή και Κρητική κουζίνα à la carte, 80 έως 120 κουβέρ. Ωράριο: 12:00 – 15:00 και 18:00 – 23:00 και σπάνια 24:00. Επιθυμητή ηλικία: 30-35 χρόνων. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός με όλα τα νόμιμα.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.